S. Freud a psychoanalýza

Sigmund Freud (1856 – 1939) byl rakouský lékař, psycholog a zakladatel psychoanalýzy. Ústředními tématy jeho díla jsou dynamika lidské psychiky, vztah mezi vědomím a nevědomím, vývoj osobnosti nebo intrapsychické konflikty. Psychoanalýza je pak především terapeutickou metodou, jejímž cílem je odstranění příčin duševních poruch a znovuobnovení dušení rovnováhy. Základní terapeutickým postupem je technika volných asociací, což je specifický druh terapeutického rozhovoru, kdy je pacient vyzván, aby volně a bez cenzury sledoval proud přicházejících myšlenek, obrazů, pocitů nebo fantazií a pokusil se je co nejotevřeněji vyjadřovat. Společně s terapeutem se pak pacient pokouší s těmito duševními obsahy pracovat jako s nástrojem sebepoznání a objevování nevědomých obsahů. Freud v počátku své práce využíval jako metodu terapie hypnózu. Postupně ale přešel k metodě volných asociací a byl také jeden z prvních, kdo se zajímal o sen jako o spontánní a smysluplný výtvor duše. Freud považoval výklad snů za „královskou cestu do nevědomí“ a za významnou terapeutickou metodu.

Freud byl také průkopníkem ve zkoumání vývoje lidské duše v nejranějších fázích života. Pro psychologii objevil význam raných životních zážitků pro formovaní osobnosti a rozvoj duševních poruch. Člověka vnímal jako bytost, která od dětství čelí napětí mezi přicházejícími potřebami a pudy, přáními a nároky okolí a vlastní svobodnou vůlí. V některých životních situacích je obtížné tyto síly udržet v rovnováze. Pokud se to nedaří, nebo to životní podmínky neumožňují, dochází k odchýlení od duševní rovnováhy, což prožíváme jako nepohodu nebo při výraznějším odchýlení jako symptomy duševních poruch. Terapie je pak určitou novou životní situací, kdy si člověk může v bezpečném prostředí a terapeutickém vztahu znovu uvědomit potřeby a přání, které musel z nějakého důvodu potlačit, aby je znovu integroval do života a obnovil ztracenou rovnováhu.

Freudova psychoanalýza je základní teorií a metodou řady psychoterapeutických směrů, které dnes nazýváme hlubinné nebo psychodynamické. Freud měl velké množství žáků, kteří na jeho práci navázali a rozvinuli jeho teorie vlastním směrem. Jedním z nich byl C. G. Jung, zakladatel analytické psychologie. S. Freud je dodnes považován ze jednoho nejvlivnější psychologů 20. století.